En liten veiledning til de som kanskje ikke har vært så mye ombord i en seilbåt:

Sørg for å holde alle dører lukket, selv ved landligge.

Alle skap har en lås unntatt skap over vask i akter-kabin.

La ikke ting ligge fremme slik at de faller/faller ned ved sjøgang.

Hold gulvet i salongen fri for gjenstander.

Det er forbudt å åpne vinduer i skrogside.

Kuleventil under vask i akter-kabin skal være stengt under seilas.

Takluker og vifter stenges før seilas.

Toalett spyler ikke ved seiling med vind inn fra babord. Bruk dusjhåndtak.

Ikke putt ting i toalettet du ikke først har spist (unntak: Toalettpapir)

Gasskran stenges etter bruk.

Strøm kommer fra batterier, slukk etter deg.

Ved tapping av vann, påse at vannpumpe slår seg av. Ref. rødt lys på

instrument-tavle.

Ved kommando "Vi slår/jibber", sitter alle som ikke har jobb å utføre.

Redningsvester ligger i benk bak styreposisjon. Pulver-apparat finnes i skap

under kartbord. Nødraketter finnes i benk ute i cockpit.

Ingen går ut av cockpit uten tilsyn.

Ved mann over bord, pek mot vedkommende hele tiden.

Remember, "One hand for the ship and one for yourself"

Det er forbudt å falle over bord!

De som har vært i seilbåt og kjenner til noen maritime utrykk bytter såklart ut gulv

med dørk osv. når de leser dette:-)